Login
Video Playlist
1/8 videos
1
SocialDB Update 23.12.2021 - 01 Allgemeines
SocialDB Update 23.12.2021 - 01 Allgemeines
02:19
2
SocialDB Update 23.12.2021 - 02 Zeit eintragen
SocialDB Update 23.12.2021 - 02 Zeit eintragen
04:47
3
SocialDB Update 23.12.2021 - 03 Zeiterfassung
SocialDB Update 23.12.2021 - 03 Zeiterfassung
04:02
4
SocialDB Update 23.12.2021 - 04 Personen und Organisationseinheiten
SocialDB Update 23.12.2021 - 04 Personen und Organisationseinheiten
03:35
5
SocialDB Update 23.12.2021 - 05 Dateien
SocialDB Update 23.12.2021 - 05 Dateien
02:32
6
SocialDB Update 23.12.2021 - 06 Verträge
SocialDB Update 23.12.2021 - 06 Verträge
04:28
7
SocialDB Update 23.12.2021 - 07 Planung & Anwesenheiten
SocialDB Update 23.12.2021 - 07 Planung & Anwesenheiten
09:40
8
SocialDB Update 23.12.2021 - 08 Arbeitszeitmodelle
SocialDB Update 23.12.2021 - 08 Arbeitszeitmodelle
10:59

Einzelne Videos mit Beschreibungen